Văn Phòng Tại Hà nội:

Trụ sở Hà nội: No 39A Xuan Dieu Street I Tay ho  District I Hanoi City | Vietnam
T 84 4 37199864 | F 84 4 37194124 |

Liên Hệ Quản Lý: Mr. Liêm: 0979776776

Chi Nhánh Trung Hòa:

Địa chỉ: 69 Dỗ Quang Street, Trung Hoa, Hanoi

Tel: 84 4 35551479

Liên Hệ Quản Lý: Mr. Quảng: 0983024212

Các Quản Lý