CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN MIPEC RUBIK360 CHÍNH THỨC CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ ÁN

Căn cứ vào luật kinh doanh bất động sản năm 2014, căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Xuân Thủy, Đồng thời căn cứ vào Hồ sơ pháp lý của dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại văn phòng dịch vụ hội nghị và nhà ở để bán tại 122, 124 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xuân Thủy đã đề ra quyết định công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh.

Có thể thấy, nguyên tắc công khai minh bạch trong kinh doanh bất động sản  là những tư tưởng chỉ đạo của Nhà nước trong thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản về việc công bố mọi hoạt động kinh doanh bất động sản rõ ràng, công khai, minh bạch, kịp thời cho các đối tượng liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo cho mọi đối tượng nhận tin có thể dễ dàng xử lý thông tin mà họ nhận được.

Theo đó, các thông tin của dự án MIPEC RUBIK 360 Xuân Thủy đã được công khai với đầy đủ các thông tin liên quan. Việc công khai này mang đến những ý nghĩa nhất định đối với chủ đầu tư, khách hàng cũng như thị trường bất động sản nói chung.

- Thứ nhất, quyết định công khai này đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư, Điều này mang đến tính pháp lý minh bạch cho Dự án cũng như đảm bảo giá cả của các căn hộ trên thị trường phản ánh đúng quan hệ cung cầu.

- Thứ hai: Góp phần làm cho thị trường bất động sản hoạt động trôi chảy, giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả hoạt động của thị trường và giảm nguy cơ nền kinh tế bong bóng do đầu cơ quá mức vào bất động sản.

- Thứ ba: Việc áp dụng nguyên tắc công khai minh bạch của chủ đầu tư dự án MIPEC RUBIK360 là cơ chế gia tăng sự bảo vệ bên trong quan hệ kinh doanh giữa chủ đầu tư và khách hàng có nhu cầu về bất động sản, đảm bảo tính công bằng giảm vấn đề xung đột lợi ích.

Bên cạnh đó, việc công khai thông tin bất động sản sẽ  giúp nhà đầu tư có thêm thông tin chính xác để đánh giá hiệu quả việc đầu tư, tránh những rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh bất động sản, tránh những vi phạm không đáng có. Khi vấn đề công khai, minh bạch trong kinh doanh bất động sản ngày càng được quan tâm thì các cơ quan bảo vệ nhà đầu tư cũng tăng cường sự giám sát thị trường bất động sản. Đây là cơ chế vững chắc đảm bảo công bằng quyền lợi giữa các bên trong quan hệ kinh doanh bất động sản.